ŘLP ČR, s.p.    > LIS    > eTOD
logo RLP

eTOD :: Projekt VÚGTK

;      

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. (VÚGTK) řešil pro Ministerstvo dopravy České republiky projekt Standardizace postupů pro zajištění kvality tvorby a vedení elektronických dat překážek v leteckém provozu (Projekt CG942-064-910). Cílem projektu bylo vyvinout ověřenou technologii sběru a vyhodnocení kvality údajů o překážkách v leteckém provozu a definování podmínek pro vyšší úroveň automatizace vytvořením závazné metodické dokumentace požadované pro tyto oblasti mezinárodními dohodami.

Autor Název dokumentu
Download
kolektiv autorů Metoda stanovení přesnosti leteckých map download pdf
Ing. Jaroslav Zemek, CSc. Hodnocení kvality geodat překážek v leteckém provozu
(Technologický postup)
download pdf
Ing. Antonín Kočenda
Ing. Jaroslav Zemek, CSc.
Ověřená technologie pro určení leteckých překážek
a jejich začlenění do databáze
download pdf