Specifikace datových sad ke stažení


Atribut překážky Povinné/volitelné
(Předpis L15)
export CSV export
AIXM 5.1
Poznámka
ID překážky - X - ID v databázi překážek
Oblast pokrytí povinné X X
Identifikace původce (originátora) dat povinné X X
Identifikace zdroje dat povinné X X
Název překážky povinné X X
Horizontální přesnost povinné X X
Horizontální stupeň věrohodnosti povinné X (?)
Horizontální poloha povinné X X
Horizontální rozlišení povinné    NIL 1) -
Horizontální rozsah povinné    NIL 1)    NIL 1)
Horizontální referenční systém povinné X X
Výška nad mořem povinné X X
Výška volitelné X X
Vertikální přesnost povinné X X
Vertikální stupeň věrohodnosti povinné X (?)-
Vztažná výška nad mořem - X    X 2)
Vertikální rozlišení povinné    NIL 1) -
Vertikální referenční systém povinné X X
Druh překážky povinné X X
Geometrický druh povinné X X
Integrita 3) povinné X    X 2)
Označení data a času 4) povinné X    X 2)
Použitá měřicí jednotka povinné X X
Provoz volitelné - -
Účinnost volitelné X X
Osvětlení povinné X X
Denní značení - X X
UUID - - X
Materiál - - X
ID počátku 5) - X -
ID konce 5) - X -
Poznámka:
1) data nejsou v ČR shromažďována
2) data shromažďována v ČR nejsou ve formátu vhodném pro přímou konverzi do AIXM (použito aixm:Note)
3) není-li známa integrita při příjmu dat, předpokládá se 10-3
4) časové razítko vložení do databáze eTOD
5) ID počátečního/koncového bodu liniové překážky