ŘLP ČR, s.p.    > LIS    > eTOD
logo RLP

eTOD :: Data terénu a překážek

;      

eTOD (electronic Terrain and Obstacle Data) je Databáze elektronických dat terénu a překážek. Letecká informační služba České republiky byla pověřena jejím vedením na základě Pověření Ministerstva dopravy ČR. Je poskytována podle ustanovení Zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a Vyhlášky MDS č.108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. Zákon a vyhláška vychází z požadavků ICAO Annex 15, resp. Hlavy 10 předpisu L-15 O letecké informační službě.

Přístup k datům a k databázi

Pro přístup (zobrazení nebo stažení dat) je potřeba uživatelské jméno a heslo. Lze jej získat na základě žádosti o registrační údaje zaslané na adresu ais@ans.cz.

Data překážek lze z databáze stahovat na záložce "Export překážek" a to ve formátech uvedených ve Specifikaci datových sad ke stažení. Data terénu jsou k dispozici ke stažení na záložce "Terén".

Oblast pokrytí

V České republice jsou v současné době v souladu s výše uvedenými zákonnými normami k dispozici data překážek z těchto oblastí pokrytí:

Požadavky na data terénu a překážek

Kvalitativní a numerické požadavky na data terénu a překážek jsou uvedeny v Příloze 14 a 15 Vyhlášky MDS č.108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. Datová sada překážek zahrnuje digitální reprezentaci vertikálního a horizontálního rozsahu překážky. Datová sada terénu zahrnuje digitální soubory dat reprezentující povrch terénu ve formě průběžných hodnot výšky nad mořem na všech kříženích (bodech) definované sítě vztažené ke společnému systému (tzv. terénní síť). Datové sady jsou pospány v příslušné Specifikaci datového produktu.