Tato stránka je nedostupná z důvodu přípravy nové verze aplikace.
Pro informace o databázi eTOD, prosím, navštivte AIP ČR, GEN 3.1.6.
Omlouváme se za způsobené komplikace.
Aeronautical Information Management, ŘLP ČR
This page is not available due to development of a new version.
For information about eTOD database please visit AIP CR, GEN 3.1.6.
We apologize for any inconvenience.
Aeronautical Information Management, ANS CR